GA36 เหมาะสำหรับทุกตำแหน่งล้อ ออกแบบมาสำหรับวิ่งทางสั้นและงานบรรทุกหนัก

ทั้งถนนในเมืองและต่างจังหวัด

คุณสมบัติ 

ดอกยางได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อการขับขี่และการทรงตัวที่สมบูรณ์แบบ

ดอกยางออกแบบมาเพื่อลดความร้อนสะสมของหน้ายาง และไหล่ยางลดอัตรา

การเสื่อมสภาพของไหล่เมื่อบรรทุกน้ำหนักมากๆได้เป็นอย่างดี

หน้ายางออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิดของยาง

เพิ่มน้ำหนักบรรทุกของหน้ายางเมื่อมีการบรรทุก

น้ำหนักมากๆได้เป็นอย่างดี

HF21 เหมาะสำหรับตำแหน่งเพลาขับและหางลาก ได้รับการออกแบบมาสำหรับถนน

มาตรฐานทางยาว ถนนที่ต้องใช้ ความเร็วสูง ถนนในเมืองและถนนในชนบท

คุณสมบัติ 

เสริมความทนทานของหน้ายางด้วยเทคโนโลยี four-belt ลดความร้อนสะสม

ด้วยแถบของดอกยางที่ออกแบบมาพิเศษ ไหล่ยางออกแบบด้วยเทคโนโลยี

ที่ช่วยลดการสึกหรอ การหลุดร่อน เพื่อป้องกันการระเบิดของไหล่ยาง

ดอกยางชนิดพิเศษได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจ

ในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงบนถนนหลักและถนนในเมือง

หน้ายางถูกออกแบบอย่างเหมาะสม ดอกยางเป็นเส้นตรง

ช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนถนนที่เปียกได้ดี ปลอดภัย

ขับสบาย และประหยัดน้ำมัน

CA10 เหมาะสำหรับทุกตำแหน่งล้อของรถโดยสารประจำทาง ออกแบบมาเพื่อวิ่งบน

ถนนในเมือง 

คุณสมบัติ

ดอกยางถูกออกแบบมาสำหรับรถประจำทางโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจใน

การออกแบบเพื่อเสริมความแข็งแรงของขอบยางช่วยให้การเบรค 

การรับน้ำหนักที่ขอบยาง และลดการสึกของผ้าเบรคได้ดีขึ้น

การยึดเกาะถนนเมื่อขับบนถนนที่เปียกและให้การเบรกที่ยอดเยี่ยม

แก้มยางหนาป้องกันการถลอกเพื่อป้องกันความเสียหาย

จากการถูกขีดข่วนบนแก้มยาง

ดอกยางถูกออกแบบมาเป็นลักษณะของเม็ดข้าว

เรียงกันเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอกัน

RA85 เหมาะกับทุกตำแหน่งล้อทั้งเพลาขับและหางลาก ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักเกิน

มาตรฐานสำหรับวิ่งได้ทั้งทางสั้นและทางยาว ด้วยความเร็วปานกลาง

บนถนนในเมืองและชนบท

คุณสมบัติ

ดอกยางมีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นเส้นสามเส้นในแนวเส้นแวงมีหลากหลายเหลี่ยมมุมเพื่อ

ป้องกันถูกเจาะโดยของมีคมการแตกร้าว การถูกกัดเซาะ และยับยั้งการสึกที่ไม่เรียบ

หน้ายางถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิด เพิ่มขีดจำกัดของน้ำหนักที่บรรทุก

ได้เป็นอย่างดี เสริมการป้องกันการถูกเจาะด้วยของมีคมในทุกๆสภาพ

เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้าง เพิ่มความทนทานของขอบยาง

ลดความเสี่ยงที่ขอบยางจะฉีกขาดและเกิดการระเบิด

ดอกยางออกแบบเพื่อการบรรทุกน้ำหนักในปริมาณที่มาก

และช่วยลดความร้อนสะสมได้เป็นอย่างดีลดอัตราเสี่ยง

ของการระเบิด การหลุดร่อนที่ไหล่ยางเมื่อบรรทุก

น้ำหนักเกินมาตรฐานและวิ่งด้วยความเร็วสูง