บริษัท ป๊อปอินเตอร์วาล์วแพท จำกัด จัดตั้งขึ้นใน ปี 2004 เนื่องด้วยเล็งเห็นว่าตลาดรถบรรทุก กำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก
และยังขาดปัจจัยในการซ่อมบำรุง ทางบริษัทจึงได้เริ่มจัดจำหน่าย ยางรอง คุณภาพสูงให้ร้านค้าเพื่อเป็นทางเลือกอีกทาง
แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุก ภายหลังต่อก็ได้เริ่มมีผลิตภัณฑ์ ยางใน และ กะทะล้อเป็นลำดับถัดมา

สินค้าแนะนำ

ยางรอง
ยางใน
กะทะล้อ
ยางรถบรรทุก DRC
ยางรถบรรทุก CASUMINA

ข่าวสาร

บทความแนะนำ