casumina-new-logo-s2

BS661 เป็นลายดอกยางที่ออกแบบมา ในลักษณะดอกผสม ระหว่าง
ดอกเรียบกับดอกก้อนเพื่อการรับน้ำหนักบรรทุก ลดเสียงดัง
ยึดเกาะถนนได้ดี และประหยัดเชื้อเพลิง ดอกยางสึกช้า

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น

รถหัวลาก 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น

หางเทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น

รถดัมพ์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น

BS664 ดอกลายใบไม้ ถูกออกแบบมา เพื่องานบรรทุกหนักโดยเฉพาะป้องกันการลื่นไถล
ในเส้นทางเรียบระยะสั้น และ เส้นทางดิน , หิน ,ลูกรัง ดอกยางสึกเรียบสม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น

รถหัวลาก 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น

เทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น

รถดัมพ์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในการวิ่งทางเรียบระยะสั้น และ ทางดิน , หิน ,ลูกรัง

GS611  เป็นลักษณะการออกแบบ ร่องดอกยาง เพื่อการยึดเกาะถนนที่ดี
ลดเสียงดัง ประหยัดเชื้อเพลิง ร่องดอกกว้าง สลัด ดิน , หิน ,โคลน
และ รีดน้ำได้ดี สึกช้า ยืดอายุการใช้งาน

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

รถหัวลาก 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

หางเทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพเส้นทาง

GS621  ลายดอกยาง ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ด้วยลักษณะ 3 ร่องดอกอยู่ตรงกลาง
เพื่อการขับขี่ที่ยึดเกาะถนนได้ดี ลดเสียงดังขณะขับขี่ หลีกเลี่ยงการเก็บเศษหิน
ดอกยางสึกช้า ประหยัดเชื้อเพลิง

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

รถหัวลาก 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

หางเทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

GS851  ดอกยางถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม สำหรับงานบรรทุกหนัก
ในตำแหน่งล้อหลัง ความลึกดอกยางกำลังดี ช่วยให้การยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม
สลัด ดิน, หิน ,โคลน และ รีดน้ำได้ดี ในเส้นทางที่เปียก ลดการสึกหรอของดอกยาง
เพิ่มระยะทางวิ่ง ได้ยาวนานขึ้น

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ในตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม ในทางเรียบ

รถหัวลาก 10 ล้อ – ในตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม ในทางเรียบ

หางลากเทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ของหางลาก ในทางเรียบ

GS614  ดอกยางถูกออกแบบ ให้ เป็น 3 ร่อง อยู่ตรงกลาง เพื่อการยึดเกาะถนนที่ดี
และ ประหยัดเชื้อเพลิง สลัดหิน และ ระบายความร้อนได้ดี
ลดเสียงดัง ขณะขับขี่และ ยืดอายุการใช้งาน

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

รถหัวลาก 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

หางเทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง ในทุกสภาพทางเรียบ