บริษัท ป๊อปอินเตอร์วาล์วแพท จำกัด จัดตั้งขึ้นใน ปี 2004เนื่องด้วยเล็งเห็นว่าตลาดรถบรรทุกกำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก
และยังขาดปัจจัยในการซ่อมบำรุงทางบริษัทจึงได้เริ่มจัดจำหน่ายยางรองคุณภาพสูงให้ร้านค้าเพื่อเป็นทางเลือกอีกทาง
แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุก ภายหลังต่อก็ได้เริ่มมีผลิตภัณฑ์ ยางใน และ กะทะล้อเป็นลำดับถัดมา

 

จนในปี 2013 ทางบริษัทได้รับเกียรติ์เป็นตัวแทนจำหน่ายยางบรรทุกจากทาง “รัฐบาลเวียดนาม” ในแบนด์ “DRC”
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศในแถบยุโรป และ อเมริกา ว่าเป็นยางคุณภาพสูง โดย ในปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ใช้กันในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง
และในปี 2016 เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในตัวยางจากเวียดนาม ทางบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายยาง จาก รัฐบาลเวียดนามอีกแบนด์ ในนาม “CASUMINA”