800

D601    ขับขี่สบายวิ่งทางไกลได้ดีเยี่ยม ยึดเกาะได้ดีในทางเรียบ
ทั้งในเมืองและภูมิภาค ดอกยางสึกช้าสม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

หางเทรลเลอร์ 2 และ 3 เพลา – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถหัวลาก 10 ล้อ – ตำแหน่งล้อหน้า

รถดัมพ์ 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

D611   ขับขี่สบาย รีดน้ำได้ดี ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมในทางเรียบ
ทั้งในเมืองและภูมิภาค ดอกยางสึกเรียบสม่ำเสมอ ทนทาน

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

หางเทรลเลอร์ 2 และ 3 เพลา – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถหัวลาก 10 ล้อ – ตำแหน่งล้อหน้า

รถดัมพ์ 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

D621   ทนทานเป็นเลิศ เกาะถนนยอดเยี่ยมในทางเรียบ
ทั้งในเมืองและภูมิภาค ระบายความร้อนสะสมได้ดี

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ

หางเทรลเลอร์ 2 และ 3 เพลา – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถหัวลาก 10 ล้อ – ตำแหน่ง ล้อจักร และ ล้อตาม

รถดัมพ์ 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

D651 ดอกยางถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม สึกช้า ขับขี่สบาย
ควบคุมรถได้ดี ระบายความร้อนสะสมได้ดี ประหยัดเชื้อเพลิง

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

หางเทรลเลอร์ 2 และ 3 เพลา – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถหัวลาก 10 ล้อ – ตำแหน่งล้อหน้า

รถดัมพ์ 10 ล้อ – ตำแหน่งล้อหน้า

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

D671  ดอกยาง ถูกออกแบบมา เพื่อการแบกรับน้ำหนักที่ดี วิ่งในทางเรียบ ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม สลัดน้ำ , เม็ดกรวด ,หิน ได้ดี ป้องกันการสึกหรอได้อย่างทนทาน วิ่งได้ดี ทั้งทางแห้ง และ ถนนที่เปียกลื่น

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่งที่วิ่งในทางเรียบ

หางเทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่งที่วิ่งในทางเรียบ

รถหัวลาก 10 ล้อ – ใช้ได้ดีในตำแหน่งล้อหน้า

รถดัมพ์ 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่งที่วิ่งในทางเรียบ

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่งที่วิ่งในทางเรียบ

D681 ให้ความคล่องตัวสูงต่อการควบคุมรถ สลัดหินได้ดี ดอกยางสึกหรอช้า
และให้ความยืดหยุ่นได้ดี ทั้งในเส้นทางที่แห้ง และ เปียก หรือ ลื่นไถล
ป้องกันขอบยางฉีกขาด ในตำแหน่งล้อถัด หรือ หักเลี้ยวในที่แคบ

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

หางเทรลเลอร์ 2 และ 3 เพลา – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถหัวลาก 10 ล้อ – ใส่ตำแหน่งล้อหน้า

รถดัมพ์ 10 ล้อ – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง

D721 ลายดอกยาง ถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม ลึก สึกช้า ยึดเกาะถนนได้ดี
เหมาะกับงานหนัก วิ่งทางไกล เหมาะกับตำแหน่งล้อจักร
และ ล้อตาม ในสภาพถนน ที่เป็นดิน , หิน , ลูกรัง

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ   –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง สำหรับทาง ดิน, หิน ,ลูกรัง และ  ตำแหน่ง ล้อจักร, ล้อตาม ในทางเรียบ

รถหัวลาก 10 ล้อ  – ตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม ในทางเรียบ

รถดัมพ์  – ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับทาง ดิน , หิน ,ลูกรัง

รถบัสโดยสาร – ตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม ในทางเรียบ

D731 ลายดอกยางถูกออกแบบ ในลักษณะก้อน หกเหลี่ยม ร่องดอกลึก
สึกช้า ยึดเกาะถนนได้ดี เหมาะกับงานบรรทุกหนัก วิ่งทางไกล

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง สำหรับทาง ดิน, หิน ,ลูกรัง

และ ตำแหน่ง ล้อจักร ,ล้อตาม ในทางเรียบ

รถหัวลาก 10 ล้อ – ตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม ในทางเรียบ

รถดัมพ์  – ทุกตำแหน่ง สำหรับวิ่งใน ทางดิน , หิน ,ลูกรัง

รถบัสโดยสาร – ตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม สำหรับ วิ่งในทางเรียบ

D821 ลายดอกยางถูกออกแบบมาพิเศษ สำหรับเสริมความแข็งแกร่ง
ให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ดี ทั้งตำแหน่งล้อหน้า
และ ล้อหลัง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับทาง ดิน, หิน ,ลูกรัง

และ   ตำแหน่ง ล้อจักร , ล้อตาม ในทางเรียบ

หางเทรลเลอร์  – ใส่ได้ทุกตำแหน่ง สำหรับ วิ่งทางเรียบ ระยะไกล

รถหัวลาก 10 ล้อ – ตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม สำหรับวิ่งในทางเรียบ

รถดัมพ์   – ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับทางดิน , หิน ,ลูกรัง และ ทางเรียบระยะสั้น

รถบัสโดยสาร  –  ตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม สำหรับวิ่งในทางเรียบ

D841 ดอกยางถูกออกแบบมาพิเศษ ให้เสริมความแข็งแกร่ง
สำหรับรับน้ำหนักได้ดีทั้งตำแหน่งล้อหน้า และ ล้อหลัง ในทุกสภาพเส้นทาง

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับทาง ดิน, หิน ,ลูกรัง

และ ทางเรียบระยะสั้น

ตำแหน่ง ล้อจักร และ ล้อตาม สำหรับทางเรียบ ระยะไกล

หางเทรลเลอร์  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง สำหรับ ทางเรียบทุกเส้นทาง

รถหัวลาก 10 ล้อ  –  ตำแหน่งล้อจักร และ ล้อตาม สำหรับวิ่งในทางเรียบทุกเส้นทาง

รถดัมพ์  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับทางดิน , หิน ,ลูกรัง และ ทางเรียบระยะสั้น

รถบัสโดยสาร – ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับทาง ดิน , หิน ,ลูกรัง และ ทางเรียบระยะสั้น

D842 ลายดอกยาง ถูกออกแบบมา ให้ใช้ได้ทั้งทางเรียบ
และ ทาง ดิน, หิน , ลูกรัง , โคลนได้ดี รีดน้ำได้ดี

เหมาะสำหรับ

รถบรรทุก 10 ล้อ  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่ง สำหรับทาง ดิน, หิน ,ลูกรัง

และ ทางเรียบระยะสั้น

รถดัมพ์  –  ใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับทางดิน , หิน ,ลูกรัง และ ทางเรียบระยะสั้น

D941 ลายดอกยางถูกออกแบบใน สไตล์ออฟโรด ดอกยางใหญ่ , ลึก
เพื่อความทนทานต่อการ โดน หิน หรือ วัตถุ แหลมคมบาด
และ การแบกรับน้ำหนักบรรทุก เหมาะสำหรับรถดัมพ์
ที่วิ่งในเหมือง , บ่อดิน หรือในเส้นทางขรุขระ

เหมาะสำหรับ

รถดัมพ์ทุกประเภท (Heavy Duty Truck) – ใส่ได้ทุกตำแหน่งใน เส้นทางออฟโรด